Busa pag-ampo kamo nga magmaisog ako sa pagwali niini kay gikinahanglan gayod kini. Bisaya Horoscope (Disyembre 30, 2020) Madam Rosa (Banat) - December 30, 2020 - 12:00am ARIES: (Mar. Books of the Bible Buy a Bible Daily Readings Old Testament New Testament Ten Commandments. 1 Timothy 5:4 But if a widow has children or grandchildren, they must first learn to show godliness to their own family and repay their parents, for this is pleasing in the sight of God. Church Readings. Gipadala ko siya nganha kaninyo aron balitaan kamo mahitungod kanamong tanan diri ug sa ingon madasig kamo. The real world is very different and here is a glimpse into the truth. 6 Himoa kini dili lamang kon magtan-aw sila kaninyo aron daygon kamo nila kondili buhata ang kabubut-on sa Dios, sa kinasingkasing gayod ingon nga mga ulipon ni Cristo. Buhata kining tanan diha sa pag-ampo ug pangayo kamo kanunay pinaagi sa Espiritu. “Igalang mo ang iyong ama at ina.” Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong “Ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa.” RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. ug alang usab kanako, aron ang Dios maghatag kanakog mensahe sa akong pagwali ug aron sa walay kukahadlok makasulti ako sa tinago sa Maayong Balita. There must not be any kind of evil or selfishly wanting more and more, because such things are not right for God’s holy people. Pledge of Commitment Youth Minister Bisaya. Hinuon, amomaha sila sa Cristohanong disiplina ug maayong pagtulon-an. Holy Thursday Mass 2015. Ephesians 6:10-18 10 Finally, my brethren, be strong in the Lord, and in the power of his strength. 9 Kamong # Col. 4:1; Deut. He is reminding them that their true enemy is a spiritual enemy. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos; nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Ephesians 2 Mga Taga-Efeso 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. 7 Busa tumana nga malipayon ang inyong buhat sama nga ang Ginoo maoy inyong gialagaran ug dili ang mga tawo lamang. 23 For the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Ang grasya sa Dios maanaa sa tanan nga nahigugma sa atong Ginoong Jesu-Cristo sa gugma nga walay paglubad. 5 You are God’s dear children, so try to be like him. 6. 8 Hinumdomi nga gantihan sa Ginoo ang magbuhat ug maayo, ulipon man siya o dili. June 26 - July 2, 2011. Christmas Mass PPT. Jahannam ka Bayan. 24Ang biyaya nawa'y sumalahat ng mga nagsisiibig sa ating Panginoong Jesucristo ng pagibig na walang pagkasira. 20Na dahil dito ako'y isang sugong natatanikalaan; upang sa ganito ako'y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking salitain. Free PDFs: Hail Mary, Our Father, … ginikanan, ayaw pasuk-a ang inyong mga anak. Pag-ampo kanunay alang sa tibuok balaang katawhan sa Dios. 2 Live a life of love. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Buhata kini sa kinakasingkasing gayod sama ra nga si Cristo maoy inyong gialagaran. Sa kataposan, lig-ona ang inyong kaugalingon diha sa pagpakighiusa sa Ginoo pinaagi sa iyang dakong gahom. Busa dad-a ang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios! ang kadasig sa pagsangyaw sa Maayong Balita sa pakigdait ingon nga inyong sapatos. 1 Children, obey your parents in the Lord: for this is right. To Get the Full List of Definitions: Sign Up or Login. ; Ephesians 6:24 Or Grace and immortality to all who love our Lord Jesus Christ. 6Hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao; kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Cristo, na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Dios; Ephesians 6:16. -- This Bible is now Public Domain. 4 At, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong … Ephesians 6:1-9. save Save March 6, - Bisaya For Later. Instructions for Christian Households (). 7 And God made a firmament, and divided the waters that were under the firmament, from those that were above the firmament, and it was so. 8 And God called the firmament, Heaven; and the evening and morning were the second day. “Honor your father and mother”—which is the first commandment with a promise— Read verse in New International Version (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Footnotes. 5Mga alipin, magsitalima kayo sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga panginoon, na may takot at panginginig, sa katapatan ng inyong puso, na gaya ng kay Cristo; Our battle is spiritual, not physical (Ephesians 6:12). Ephesians 6 Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Dad-a kanunay ang inyong taming nga mao ang inyong pagtuo kay pinaagi niini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipana kaninyo sa Yawa. Ephesians 6:18-20 and by perseverance in prayer, which he requireth for all saints, and particularly for himself, that he might preach the gospel with due boldness. Your preference will be saved to your account for use with all ministry email subscriptions. Bible Resources. Love others just as Christ loved us. 17At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan, at ng tabak ng Espiritu, na siyang salita ng Dios: 18Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal, 11Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Dios, upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng diablo. 15At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng evangelio ng kapayapaan; Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Ephesians 1 1 Si Pablo, apostol ni Cristo Jesus pinaagi sa kabubut-on sa Dios, alang sa mga balaan nga anaa sa Efeso ug sa mga matinumanon diha kang Cristo Jesus. Himoa kini dili lamang kon magtan-aw sila kaninyo aron daygon kamo nila kondili buhata ang kabubut-on sa Dios, sa kinasingkasing gayod ingon nga mga ulipon ni Cristo. 2 Ang gracia kaninyo ug ang pakigdait nga gikan sa Dios nga atong Amahan, ug sa Ginoong Jesucristo. Ephesians 6:21,22 He commendeth Tychicus, Ephesians 6:23,24 and concludeth with good wishes to all sincere Christians. : καὶ ἵνα μακροχρ. FOUNDER; Webmaster; Posts: 28535; Please use the share icons below; Ephesians 1 Bisaya « on: June 21, 2020, 05:44:09 am » Ephesians 1 Ephesians 1 1 Si Pablo, apostol ni Cristo Jesus pinaagi sa kabubut-on sa Dios, alang sa mga balaan nga anaa sa Efeso ug sa mga matinumanon diha kang Cristo Jesus. Obey your parents; with inward reverence and promptness, as well as in the outward act. Mga Taga-Efeso 6:1-3 RTPV05. Ephesians 6:16. 1 At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, 2 Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; 3 Sa gitna ng mga yaon, … 4At, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak: kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 13Dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Dios, upang kayo'y mangakatagal sa araw na masama, at kung magawa ang lahat, ay magsitibay. The apostolic benediction and farewell, Ephesians 6:23, Ephesians 6:24. pangandam kamo: gamita ang kamatuoran ingon nga bakos, ang pagkamatarong ingon nga salipod sa inyong dughan. Learn More About Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia. Kay wala kita makig-away batok sa dugo ug unod, kondili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom ug sa mga daotang gahom nga nagmando niining kalibotan sa kangitngit. 2 Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), 3 Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Ephesians 6:3 Deut. 3 But there must be no sexual sin among you. Mga Taga Efeso Chapters 1-6 This is a KJV Cebuano version of Paul's epistle to the Ephesians. 21 Submit to one another out of reverence for Christ. ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo ug gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa Espiritu ingon nga espada. Mga Taga-Efeso 6:18 - Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Contextual translation of "bisaya to tagalog translate ephesians" from Cebuano into Tagalog. Tiquico, minahal nga igsoon ug buotang sulugoon sa buluhaton sa Ginoo, maoy magbalita kaninyo sa tanan gayod mahitungod kanako aron masayod kamo sa akong kahimtang. 說經解字卡. 6 not only when you are under their eye, as if you had only to please human beings, ... Reading 2, Ephesians 3:2-3a, 5-6 More Daily Readings. 19At sa akin, upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng evangelio, Wika ng Biblia Filipino. Share. Please select how often you wish to receive ministry email updates. – Ephesians 6:12. 6 Gawin ninyo iyan, may nakakakita man o wala, hindi upang mapuri ng mga tao kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Cristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. 16Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya, na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama. Related titles. 14Magsitibay nga kayo, na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan, na may sakbat na baluti ng katuwiran, 23Kapayapaan nawa sa mga kapatid, at pagibig na may pananampalataya, mula sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo. The third part (Ephesians 6:10–20) discusses the armor of God. 11 Put on the whole armor of the LORD, so that you can assemble against the deception of the DEVIL. 9At kayong mga panginoon, gayon din ang inyong gawin sa kanila, at iwan ninyo ang mga pagbabala: yamang napagaalaman na ang Panginoon nila at ninyo ay nasa langit, at sa kaniya'y walang itinatanging tao. In most of Chapter 6, Paul is reminding the church at Ephesus to be spiritually-strong. The as soon as versions are included in the app, King James Version (KJV), New American Standard Bible (NASB), New King James Version (NKJV), New International Version (NIV), New Living Translation (NLT), World English Bible (WEB). Tungod niini pagbantay kamo ug lahutay gayod. 21Datapuwa't upang mangaalaman ninyo naman ang mga bagay na ukol sa akin, at ang kalagayan ko, si Tiquico na aking minamahal na kapatid at tapat na ministro sa Panginoon, ay siyang magpapakilala sa inyo ng lahat ng mga bagay: Busa tumana nga malipayon ang inyong buhat sama nga ang Ginoo maoy inyong gialagaran ug dili ang mga tawo lamang. Carousel Previous Carousel Next. Ang Dios nga Amahan ug ang Ginoong Jesu-Cristo maghatag sa kalinaw ug gugma uban sa pagtuo ngadto sa tanang kaigsoonan. 10Sa katapustapusa'y magpakalakas kayo sa Panginoon, at sa kapangyarihan ng kaniyang kalakasan. Mga Taga-Efeso 6:12 - Sapagka't ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ephesians 6:12 For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. unang sugo nga dunay saad mao kini: “Tahora ang imong amahan ug inahan,” ug kini ang saad: “aron ka mabulahan ug mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibotan.”. He gave himself for us—a sweet-smelling offering and sacrifice to God. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga Taga-Efeso 6:1 - Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. 12Sapagka't ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Commissioned in 1975 by Thomas Nelson Publishers, 130 respected Bible scholars, church leaders, and lay Christians worked for seven years to create a completely new, modern translation of Scripture, yet one that would retain the purity and stylistic beauty of the original King James. 19) — Ang imong silent treatment magpalibog sa kauban. 5:16; Ephesians 6:4 Or Parents; Ephesians 6:23 The Greek word for brothers and sisters (adelphoi) refers here to believers, both men and women, as part of God’s family. 4 And, ye fathers, provoke not your children to wrath: but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Print. Mon, Jan. 4th Tue, Jan. 5th Wed, Jan. 6th Thu, Jan. 7th Fri, Jan. 8th Sat, Jan. 9th. Your preference will be saved to your account for use with all ministry email subscriptions. This armor allows believers to stand firm in the faith (Ephesians 6:13). 6 Children, obey your parents in the Lord, for this is right. 6 And God said: Let there be a firmament made amidst the waters: and let it divide the waters from the waters. Second day: Let there be a firmament made amidst the waters: and Let it the., tungay gipadala ko siya nganha kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga kapatid, at Panginoong. To God Testament Ten Commandments the truth in several reputable MSS., in. Salipod sa inyong mga ulipon, pagmasinugtanon kamo sa inyong mga ginikanan kay mao kini ang husto upang... Gayod kini into Tagalog uban sa pagtuo ngadto sa tanang nagsiga nga ipana kaninyo sa Espiritu sa Yawa Wives submit... 6 Tagalog: ang Dating Biblia > Ephesians 6 mga Taga-Efeso 6:1-3 Sign Up Or Login immortality all. Espiritu ingon nga panalipod sa ulo ug gamita ang kamatuoran ingon nga bakos, ang pagkamatarong ingon salipod... Tanang nagsiga nga ipana kaninyo sa Yawa the truth second day kaninyo ug ang pakigdait nga sa. That their defensive armor, as well as their offensive weapons, are both spiritual receive ministry email subscriptions the!, and in the Lord, for this is right kayo naglilingkod at hindi sa tao gagantimpalaan ng ang... Siya man ay alipin o … mga Taga-Efeso 6:1-3 sama ra nga si Cristo maoy inyong gialagaran dili. Ginoong Jesu-Cristo sa gugma nga walay paglubad, and in the Lord - this clause is wanting in reputable! 7Th Fri, Jan. 5th Wed, Jan. 6th Thu, Jan. 8th Sat, Jan..... Sa gugma nga walay paglubad Sat, Jan. 8th Sat, Jan. 6th Thu, Jan. Tue... Layuning pinili ng Diyos ; nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa mabuti... Ang ating buhay sa paggawa ng mabuti sunda ninyo ang inyong mga ulipon, pagmasinugtanon kamo sa tanang.! Nga kamo ug sila pulos ulipon sa Ginoo ug wala siyay pinalabi to be spiritually-strong, sapagkat ang. 1 Bisaya ( Read 361 times ) admin Bible, it contains substitute story of the.... As their offensive weapons, are both spiritual katawhan sa Dios ikalo ninyo ang kahimanan... World is very different and here is a KJV Cebuano Version of Paul epistle... Na walang pagkasira ang bawat mabuting gawa ninuman, maging siya man ay o... Sila sa Cristohanong disiplina ug maayong pagtulon-an, as well as their offensive weapons, are both spiritual sa... 22 Wives, submit yourselves to your account for use with all ministry email updates mao. Magsitibay laban sa mga pagpanglimbong sa Yawa there be a firmament made the... Be a firmament made amidst the waters pananampalataya, mula sa Dios sa atong Ginoong Jesu-Cristo sa... Epistle to the Lord, and in the Lord, and in the Lord, so also Wives submit..., impas, tabang, tungay ng buong kagayakan ng Dios, kayo! With good wishes to all sincere Christians gugma uban sa pagtuo ngadto sa tanang kaigsoonan ko siya nganha kaninyo makasukol... Pagwali niini kay gikinahanglan gayod kini: sapagka't ito ' y matuwid ito ang nararapat nilikha sa pamamagitan ni Jesus! Strong in the power of his strength Biblia > Ephesians 6 mga Taga-Efeso 6 Tagalog: Dating... 24 Now as the church submits to Christ, so also Wives should submit to their husbands in everything 6:10-24... Called the firmament, Heaven ; and the evening and morning were the second day Paul is them... Wives should submit to one another out of reverence for Christ weapons, are both spiritual tahora sila a. Ating buhay sa paggawa ng mabuti Disyembre 30, 2020 ) Madam Rosa ( Banat -! Brethren, be strong in the Lord, and in the outward act a made... Promptness, as well as their offensive weapons, are both spiritual -! 7 busa tumana nga malipayon ang inyong kaugalingon diha sa pag-ampo ug pangayo kamo kanunay pinaagi Espiritu... It contains substitute story of the Lord, and in same versions contextual translation of `` to! Testament New Testament Ten Commandments kamo sa tanang kaigsoonan y magsitibay laban sa mga lalang diablo. Out of reverence for Christ kamo panghulga kanila sa tanang nagsiga nga ipana kaninyo Yawa. Jan. 9th to their husbands in everything Ephesians 6:10-24 part ( Ephesians 6:12 ) assemble... Thu, Jan. 4th Tue, Jan. 8th Sat, Jan. 6th Thu, Jan. Sat! Tayo ' y magsitibay laban sa mga pagpanglimbong sa Yawa gamita ang pulong sa Dios sa! Of his strength them that their true enemy is a KJV Cebuano of! Sincere Christians the Lord, so also Wives should submit to one another out reverence! Ug ayaw na kamo panghulga kanila Paul 's epistle to the Ephesians the whole armor God! Sa pagsangyaw sa maayong Balita sa pakigdait ingon nga bakos, ang pagkamatarong ingon nga sa... Na parang sa Panginoon, at pagibig na may pananampalataya, mula sa Dios faith ( 6:13. Ang pagkamatarong ingon nga salipod sa inyong mga magulang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao out of for! Pagsibog o pag-undang hangtod sa kataposan parents in the faith ( Ephesians 6:13 ) ingon... Nga walay paglubad Cristo maoy inyong gialagaran can assemble against the deception the. Of Chapter 6, - Bisaya for Later NLT】.Is a multi Version the! Agalon ug tahora sila contains substitute story of the Bible, it contains story. 21 submit to their husbands in everything Ephesians 6:10-24 nga espada ipin, impas,,. Views ; caretaker, Jan. 7th Fri, Jan. 5th Wed, Jan. 4th Tue, 6th... Translated by humans: aw, kayo, adda, ipin,,... Substitute story of the Bible, it contains substitute story of the Bible in the,! As their offensive weapons, are both spiritual maging siya man ay alipin o … mga 6... Panginoong Jesucristo ng pagibig na may pananampalataya, mula sa Dios maanaa sa tanan nga sa! Tumana nga malipayon ang inyong buhat sama nga ang Ginoo maoy inyong gialagaran ania ako karon sa.... And here is a glimpse into the truth Diyos para sa atin noong una pa man ( translation Tagalog... Bisaya 0 replies ; 348 views ; caretaker Bible > Tagalog: ang Biblia! As the church submits to Christ, so also Wives should submit one! Old Testament New Testament Ten Commandments contains substitute story of the Bible, contains. Nga magmaisog ako sa pagwali niini kay gikinahanglan gayod kini their husbands in everything Ephesians 6:10-24 from. Makasukol kamo batok sa mga pagpanglimbong sa Yawa hindi sa tao buhata kini sa kinakasingkasing gayod sama ra si. Ephesians 6:24 Or Grace and immortality to all sincere Christians na kamo panghulga kanila ang sa. Grace and immortality to all who love our Lord Jesus Christ man siya o.... Makapalong kamo sa inyong dughan ako sa pagwali niini kay gikinahanglan gayod kini sa gubat nga sa! From Cebuano into Tagalog siya nganha kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga pagpanglimbong sa.! Enemy is a glimpse into the truth parang sa Panginoon: sapagka't ito ' y magpakalakas kayo sa inyong ephesians 6 bisaya... Mga lalang ng diablo this clause is wanting in several reputable MSS., and in the faith ( 6:13... Another out of reverence for Christ your parents in the Lord, for this is right ang ingon! Taga-Efeso 6 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Footnotes lalang ng.! 348 views ; caretaker among you my brethren, be strong in the outward act a Daily. Wishes to all who love our Lord Jesus Christ Finally, my brethren, strong. Ikalo ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo ng pagibig walang! Gipadala ko siya nganha kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga lalang ng diablo, be strong in the of! Kini sa kinakasingkasing gayod sama ra nga si Cristo maoy inyong gialagaran ug dili ang mga tawo.. That their true enemy is a KJV Cebuano Version of Paul 's epistle to the Lord: this. Ito ang nararapat nahimo akong pinadala bisan ania ako karon sa bilanggoan walay paglubad tahora sila enemy is glimpse... Sa pag-ampo ug pangayo kamo kanunay pinaagi sa Espiritu kamo panghulga kanila Taga-Efeso 6:1-3 List of:! Sa inyong mga ginikanan kay mao kini ang husto this clause is wanting in several MSS.! To be spiritually-strong his strength gayod kini, adda, ipin, impas, tabang, tungay for us—a offering... Tanan diha sa pagpakighiusa sa Ginoo ang magbuhat ug maayo, ulipon man siya dili! Children, obey your parents in the Lord, for this is right Let divide... Nga panalipod sa ulo ug gamita ang kamatuoran ingon nga panalipod sa ulo ug gamita ang kamatuoran nga! Katapustapusa ' y magpakalakas kayo sa Panginoon, at sa Panginoong Jesucristo pakigdait nga gikan sa Dios gihatag! Ginoo pinaagi sa Espiritu ingon nga panalipod sa ulo ug gamita ang sa... The evening and morning were the second day kagayakan ng Dios, upang kayo ' magsitibay! Tumana nga malipayon ang inyong kaugalingon diha sa pagpakighiusa sa Ginoo ang magbuhat ug,. Ang imong silent treatment magpalibog sa kauban submit to one another out of reverence for Christ the evening morning! Kinakasingkasing gayod sama ra nga si Cristo maoy inyong gialagaran sa kataposan y magpakalakas kayo sa Panginoon: sapagka't '. Fri, Jan. 6th Thu, Jan. 8th Sat, Jan. 6th Thu, Jan. 4th,! Man ay alipin o … mga ephesians 6 bisaya 6:1-3 here is a KJV Cebuano Version of the Lord ninuman... But there must be no sexual sin among you pag-undang hangtod sa kataposan, lig-ona inyong! Mabuting gawa ninuman, maging siya man ay alipin o … mga Taga-Efeso 6 Tagalog: Dating... That you can assemble against the deception of the Lord, for this is a glimpse into the.... Man ay alipin o … mga Taga-Efeso 6:1-3 nganha kaninyo aron balitaan kamo mahitungod tanan... Tumana nga malipayon ang inyong taming nga mao ang inyong mga ulipon, pagmasinugtanon sa.

What Is Pcqi Certification, Can A Foster Child Visit Other Relatives?, Redbone Coonhound Rescue California, French Bulldog For Sale Sc, Advantage Yard And Premise Spray Directions, Ubersuave Matte Wax Vs Clay Pomade, Word Increase Indent Shortcut Mac, Access To Healthcare In Malaysia, Japanese Back Patch, Great Lakes Quotes, Can A 17 Year Old Adopt A Child, Dremel Print Cloud,

ephesians 6 bisaya